Realitní zprávy 2020

ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI

Ve čtvrtek 30.4.2020 došlo k dlouho očekávanému rozhodnutí Vlády o návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitostí. O tématu a dalších souvislostech jsem informoval v tomto článku, dnes si řekneme o dílčích avšak velmi důležitých podrobnostech rozhodnutí.

Schvalování ve standardním legislativním procesu

Věc podle všeho nebude projednávána v nouzovém režimu, tedy návrh na zrušení daně z nabytí a všech dalších souvisejících změn bude muset projít standardně tak jak jiné vládní návrhy, tedy definitivní zrušení daně zákonodárci bude ještě několik měsíců trvat a je možné, že finálně schválený návrh ještě dozná změn. Přestože však máte již řádnou splatnost daně nyní, nemusíte být nervózní, není potřeba podávat daňové přiznáníMinisterstvo financí totiž odložilo splatnost daně na 31.8.2020, je možné stále vyčkávat na definitivní zrušení. Pokud jste již daň zaplatili, zoufat také nemusíte, daň Vám bude vrácena.

Zpětná účinnost

Daň nebude muset platit ten, kdo měl zápis vlastnického práva proveden v prosinci 2019 a později. Přesný termín zápisu vlastnického práva najdete na LV v sekci E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:

Odpočty úroků z hypoték

V souvislosti se zrušením daně z nabytí má proběhnout také zrušení možnosti odpočtů úroků z hypoték od daňového základu při koupi nemovitosti pro vlastní bytové potřeby (netýká se nemovitostí koupených na pronájem, podnikání atd.), a má platit až pro úvěrové smlouvy uzavřené po 1.1.2022. Tedy všechny hypotéky uzavřené tento a příští rok možnost odpočtu budou mít. Ve schváleném návrhu není výjimka pro hypotéky na novostavby, tedy po 1.1.2022 se ztratí možnost odpočtu úroků z hypoték i při koupi novostavby.

Prodloužení osvobozovací lhůty pro daň z příjmů při prodeji nemovitosti

Další změnou má být prodloužení osvobozovací lhůty z 5 let na 10 let (původně bylo plánováno 15 let). Tato změna se má týkat jen nemovitostí pořízeným po 1.1.2021, tedy pro všechny dosavadní koupě a všechny koupě tento rok bude platit původní osvobozovací lhůta 5 let. Ještě si dovolím připomenout, že mají zůstat v platnosti další osvobozovací lhůty.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDKUPNÍ PRÁVO – ZMĚNA od 1.7.2020

Je to tak. Od 1.7.2020, kdy bude účinná novela občanského zákoníkuse celkově ruší předkupní právo spoluvlastníků na prodávaný podíl na nemovitosti, až na jednu drobnou výjimku, o které budu psát později. Zákonodárci nakonec pozměnili a rozšířili původní návrh, kterým se mělo pouze rušit předkupní právo u prodejů spoluvlastnických podílů na nemovitosti, které funkčně souvisí s hlavní nemovitostí (typicky se jednalo o garážová stání, které byly vymezeny jako podíl na nebytové jednotce).

Tedy pokud jste vlastníkem podílu na chatě, rodinném domě, bytu či jakékoliv jiné nemovitosti, po 1.7.2020 můžete volně převádět nemovitost aniž byste museli svůj podíl nabízet ostatním spoluvlastníkům. Zcela jistě tato změna rozváže ruce a umožní prodeje mnohým vlastníkům podílů na nemovitostech, na druhou stranu se také zjednoduší vstup do spoluvlastnických vztahů spekulantům.

Pozor na výjimku

Pokud jste získali spoluvlastnický podíl dědictvím, musíte dávat pozor, zda se na převod bude vztahovat ochranná lhůta 6 měsíců od nabytí podílu. Ostatní spoluvlastníci mohou mít totiž v tomto případě předkupní právopokud zrovna nepřevádíme svůj podíl jinému spoluvlastníkovi nebo svému manželu/manželce, sourozenci nebo příbuznému v řadě příména tyto osoby se 6ti měsíční lhůta nevztahuje a je možné převést hned.

Další možnostjak vyřešit podílové spoluvlastnictvípokud pro nás nepřipadá v úvahu z jakéhokoliv důvodu prodej podílu:

Další možnost vyřešení spoluvlastnictví: soud

Jedním ze základních principů podílového spoluvlastnictví je, že nikdo nemůže být nucen v něm setrvat. Řešením spoluvlastnických vztahů může být málo známý institut tzv. vypořádání podílového spoluvlastnictví při jeho zrušení soudním rozhodnutím. Máme možnost požádat soud o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soud pak musí rozhodnout a zvolit jednu z těchto cest:

 1. rozdělení nemovitosti
 2. přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu,
 3. prodej ve veřejné dražbě

Tyto možnosti musí soud zvážit postupně, v uvedeném pořadí. Nemůže tedy rozhodnout o prodeji nemovitosti ve veřejné dražbě, aniž prozkoumal například možnost rozdělení nemovitosti.

Rozdělení nemovitosti je typicky možné u pozemků, bytových domů a ve všech případech, kdy se rozdělením podstatně nesníží hodnota nemovitosti a kde je to zároveň technicky možné. V případě, že rozdělení není možné, ale jeden nebo víc spoluvlastníků je/jsou dostatečně solventní a má/mají zájem o nabytí podílu jiného spoluvlastníka, soud může přikázat nemovitost prodat spoluvlastníkovi za náhradu podle posudku zpracovaného soudním znalcem. Pokud ani toto není možné, soud rozhodne o prodeji celé nemovitosti ve veřejné dražbě, případně se spoluvlastníci mohou domluvit na prodeji tzv. z volné ruky.


“REPORTÁŽ IDNES TV” ze dne 23.10.2019

Cílem realitního zákona je zvýšení prestiže tohoto typu podnikání a srovnání jeho podmínek s ostatními státy EU. MF DNES sumarizuje, v jakém stavu je návrh před závěrečným schvalováním.

Zákon, který by měl být účinný od začátku příštího roku, přináší pro klienty realitek pouze minimum změn. V důsledku uzákonění pravidel a vyřazení makléřů, kteří mají profesi pouze jako přivýdělek, by v tomto ohledu mělo dojít k obecnému zlepšení služeb.

Mírnou komplikaci však může představovat omezení finančních úschov (svěření peněz do úschovy do vypořádání obchodu). Pokud klient peníze místo advokáta, banky či notáře složí přímo v realitní kanceláři, je to podle mnohých expertů jednodušší a levnější řešení. Tuto možnost však v současnosti nabízejí pouze někteří provozovatelé.

Právě úschovy poutají nejvíce pozornosti. Na rozdíl od advokátů, notářů či bank totiž úschovy u realitek nejsou regulovány. Kritici poukazovali mj. na riziko slévání peněz klientů a vlastních prostředků kanceláří na jednom účtu. Kdyby totiž došlo například k jeho obstavení kvůli insolvenci, mohl by následky nést klient.

Návrh MMR původně úschovy zakazoval, nicméně poté došlo k úpravě, podle které je realitní kanceláře sice poskytovat mohou, ale nesmějí tuto službu aktivně nabízet. Ústavně-právní výbor následně doporučil přijetí pozměňovacího návrhu poslanců Heleny Válkové,Taťány Malé(obě ANO) a Dominika Feriho (TOP­09), který zavádí ještě přísnější omezení. Nad rámec vládního návrhu totiž požaduje například pro každého uschovatele samostatný účet nebo dohled živnostenských úřadů nad dodržováním povinností.

To však kritizuje jediný akcionář největší tuzemské realitky M&M Reality Petr Morcinek. Podle něj návrh nahrává notářům či advokátům, kteří si za úschovy na rozdíl od realitek účtují poplatky. „Hraje se zde o miliardy z těchto poplatků a svobodu, zda si klient bude moct vybrat sám,“ tvrdí Morcinek.

PoslanecMilan Pour(ANO) vidí řešení v limitu částky, do nějž by realitky mohly úschovy poskytovat. Dle jeho pozměňovacího návrhu by měl být ve výši 890 tisíc korun.

Z volné živnosti, jejíž provozování nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti, se stane vázaná. Makléři budou muset mít buď odpovídající vzdělání, nebo jeho kombinaci s praxí. Další možností je složení státem certifikované zkoušky.

Realitní zprostředkovatelé budou rovněž muset mít pojištění, a to s limitem minimálně 1,75 milionu na jednu pojistnou událost a 3,5 milionu pro případ souběhu více událostí v jednom roce.

Pokud budou moct zprostředkovatelé poskytovat úschovy, navrhuje poslanec Jan Zahradník(ODS) ve svém pozměňovacím návrhu, aby se tyto částky zvedly až na 25 a 50 milionů.

Zákon přichází také s pravidly pro informační povinnost, výhradní zprostředkování či provizi.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) by legislativa měla primárně chránit klienty a zpřehlednit realitní trh. Součástí návrhu jsou i další úpravy obvyklé v členských zemích EU, což podle MMR povede ke zvýšení konkurenceschopnosti českých realitních zprostředkovatelů vůči zavedeným zahraničním firmám.

Dále by se měl snížit vysoký počet makléřů v Česku. Těch je podle Českého statistického úřadu přes 14 tisíc.

Kromě výše zmíněného omezení úschov zaznívají také další výhrady. „Zákon povede k omezení vstupu nových makléřů na trh a snížení konkurence. Společně s novými náklady povede ke zdražení realitních služeb,“ tvrdí poslanec Vojtěch Munzar (ODS).

Podle většiny z nich je regulace odvětví potřebná a chystaný zákon vesměs vítají. K jeho podobě však mají některé výhrady. Podle generálního ředitele Next Reality Roberta Hanzla jde například o nastavení pojištění ve vládním návrhu. „Nutí totiž hradit pojistné i makléřům, kteří pracují pro realitní kancelář. Pro ně je pojistka zbytečná,“ uvádí Hanzl s tím, že za případné problémy v tomto ohledu odpovídá firma.

Na Slovensku se již dnes jedná o vázanou živnost. Makléři musejí mít příslušné vysokoškolské vzdělání nebo maturitu a pět let praxe v oboru.

Praxe je povinná i v Rakousku, podle loňské analýzy MMR se její délka pohybuje od šesti měsíců do dvou let. Přísné podmínky má v­ tomto ohledu i Polsko.

V Belgii jsou makléři povinně sdruženi ve státní profesní organizaci a Francie trestá výkon makléřské profese bez oprávnění půlročním vězením.

Zdroj:https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zakon-o-realitnim-zprostredkovani.A191021_193454_ekonomika_mato

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SMÍCHOV CITY” developerský projekt v Praze 5 

Nový kancelářský, obchodní a rezidenční projekt Smíchov City promění lokalitu smíchovského nádraží v multifunkční čtvrť plnou zeleně. Urbanisté a architekti se při návrhu inspirovali tradičním městem 19. století, avšak ho vylepšili pro 21. Nová čtvrť tak nabídne klidné bydlení, moderní kanceláře a veškerou občanskou vybavenost.

 • Lokalita: Praha 5, Smíchovské nádraží
 • Rozloha: 200 000 m2
 • Plánované zahájení výstavby: 2019
 • Aktuální stav projektu: Projektová příprava

Sekyra group bude stavět novou čtvrť na Smíchově “Smíchov City”

Bydlení zde nalezne zhruba 3 300 obyvatel, dále zde vyroste přibližně 190 000 mploch pro služby, nakupování a kanceláře, které poskytnou moderní zázemí pro 9 000 pracovních míst. Součástí plánů je také park o rozloze cca 14 000 m2 tedy o výměře srovnatelné s Valdštejnskou zahradou a podélným parkem, který bude fungovat jako pěší zóna o šířce 28 m, například jako la Rambla v Barceloně, a délce 900 m.

V architektonické soutěži o návrh budov I. etapy čtvrti Smíchov City zvítězil návrh kanceláře Kuba & Pilař architekti, jako další spolupracující architekti byli doporučeni Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti. Všichni uvedení spolupracují na přípravě I. etapy projektu, abychom zajistili potřebnou architektonickou diverzitu.

JAK SE SMÍCHOV PROMĚNÍ

 • Smíchov City znovu propojí přetrhané spojení mezi okolními zelenými kopci a nábřežím Vltavy.
 • Drážní budovy a část kolejišť nahradí moderní zástavba s novou infrastrukturou a novými zelenými alejemi.
 • Dopravní dostupnost ještě zlepší postavení nového dopravního uzlu.
 • Smíchov dostane i více než dva hektary nových parkových ploch a rušné silnice oddělí administrativní bloky od rezidenční zástavby.

KDE VZNIKÁ SMÍCHOV CITY

Nové byty, kanceláře a obchody vzniknou na místě smíchovského nákladového nádraží. Staré sklady a kolejiště nahradí moderní čtvrť ohraničená ulicemi Ostrovského, Nádražní, Dobříšskou a Radlickou.

Už nyní se do Smíchova dostanete bez větších problémů a v budoucnu to bude ještě lepší. Součástí projektu Smíchov City je totiž stavba nového dopravního uzlu mezi vlakovým a novým autobusovým nádražím, parkovištěm P+R, stanicí metra a tramvají.

 4 projekty, které v následujících pěti letech významně promění Prahu

Zde je několik projektů, které budou mít významný vliv na život v Praze. Plánů má město hodně a tak jsme vybrali takové, které by vás mohli zajímat. Zde jsou:

1. LÁVKA
    Holešovice – Štvanice – Karlín: „HOLKA“

V nejbližších letech se můžeme těšit na významné propojení mezi městskými částmi Prahy 7 a 8 a ruku v ruce s tím i na komfortnějším zpřístupnění ostrova Štvanice.
Rada hl. m. Prahy totiž schválila záměr výstavby nové lávky pro pěší a cyklisty, která bude spojovat Karlín, ostrov Štvanice a nábřeží u Pražské tržnice. V současné době zde funguje přívoz „Holka“, který je druhým nejvyužívanějším pražským přívozem.
Lávka povede z Karlína od cyklostezky vedoucí na Rohanském nábřeží směrem na Štvanici, v tomto úseku překlene 38 metrů a dále bude pokračovat v délce 149 metrů na Bubenské nábřeží před Holešovickou tržnici. Stavební práce by měly začít v letech 2021 až 2022 a měly by být rychlejší než v případě Dvoreckého mostu.

Magistrát chystá také na Štvanici opravu Fuchsovy kavárny, rekonstrukci poškozených cest a v neposlední řadě i zřízení piknikových míst. Inu máme se na co těšit 😊

 

 

 

 

 

 

2.TRAMVAJOVÁ TRAŤ
   Kobylisy – Zdiby

Příprava stavby nové tramvajové trati Kobylisy – Zdiby – Sedlec míří do finále.
Nová trať má měřit 5,5 kilometrů a povede ze současné Vozovny Kobylisy přes Horní a Dolní Chabry, Zdiby až do mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8 v katastru obce Sedlec u Líbeznic. Zde má být trať zakončena novým přemostěním dálnice. Na této konečné tramvajové smyčce má být vybudováno autobusové stanoviště pro ukončení linek, které v současné době zajíždějí k metru v Kobylisích a také parkovací dům pro 840 automobilů. Další záchytná parkoviště mají být vybudována po trase, čítající celkem 6 nově vzniklých zastávek. Ve Zdibech je plánován terminál s parkovištěm o kapacitě 420 stání. Tramvají bychom se měli ze Sedlce až k metru Kobylisy dopravit do 15ti minut.
Hlavní vedoucí linií bude Ústecká ulice a dále na ni navazující silnice II/608. Nová tramvajová trať by měla přinést výrazné snížení automobilové dopravy a zároveň omezení počtu autobusových linek v oblasti Kobylis. Součástí stavebních prací bude také rekonstrukce silnic, kterými trať povede. Nově vyniklý most přes D8 projí pro cyklisty a pěší Klecany a Líbeznice. Výstavba by měla začít dle předběžných odhadů v letech 2022-2024.

3. MOST – “Dvorecký most”

    Propojení Smíchova s Podolím, Nuslemi či Modřany

Předpokládaný termín otevření Dvoreckého mostu se plánuje na rok  2024, kdy se dostaneme za 2 minuty hromadnou dopravou z Lihovaru na Smíchově na druhý břeh Vltavy do Žlutých lázní v Podolí, pěšky to bude jen cca 5 minut chůze. Dvorecký most spojí Smíchov a Podolí a bude sloužit hlavně pro pěší, kola, tramvaje a autobusy (auta nebudou moci most využívat). Hlavní časovou úsporu získáme pokud se budeme dopravovat

z Krče, Braníku, Nuslí, Podolí, Modřan -> na Smíchov, Hlubočepy, Radlice a Jinonice,

vyhneme se tak jízdě přes Barrandovský most nebo přes centrum. Dvorecký most byl již plánován od roku 2003, nyní jsou přípravy v závěrečné fázi a je dosti pravděpodobná realizace v následujících několika málo letech.

 4. Dokončení Pražského okruhu

Dá se říci, že Pražský okruh je nikdy nekončící téma. Celý okruh kolem Prahy bude hotov bůhví kdy, v brzké době se však začne budovat jeho velmi důležitá část, tedy se dočkáme nějakého posunu a je důvod k radosti. Jedná se o část okruhu spojující dálnici D1 s Běchovicemi, díky které vznikne přímé a pohodlné spojení mezi dálnicemi D1 (Brno), D4 (Příbram), D5 (Plzeň), D6 (Karlovy Vary), D7 (Chomutov), D10 (Liberec) a D11 (Hradec Králové). Část okruhu počítá také se sjezdy a to na Lipany, Říčany a Uhříněves. Dostavba úseku dlouhého 12,5 km ulehčí hlavně Jižní a Štěrboholské spojce a ulici Přátelství spojující Prahu a Říčany. Začít stavět by se mělo v roce 2021 a zprovoznění je plánováno do roku 2025.

Zdroj:Daniel Kotula a Zdeňka Janočková

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydlet ve vlastním? Sen většiny Čechů

Každý pátý Čech v současné době splácí hypotéku, další desetina lidí o ní uvažuje. Hlavní motivací, proč se lidé i na dlouhá desetiletí zadlužili, je možnost pořídit si vlastní bydlení. Hypotéky nyní tvoří až 70 procent z celkového zadlužení českých domácností.

FOTO: Barbora Buřínská, Novinky

4.6.2019

Vysoké ceny nemovitostí, stejně tak zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték způsobily, že počet, ale i objem nově sjednaných hypotečních úvěrů postupně klesá. V roce 2018 si lidé sjednali celkem 99,5 tisíc nových hypoték, o 10 tisíc méně než v 2017. Objem byl nižší o 10 miliard, když lidé uzavřeli smlouvy za 212 miliard korun.

Češi na hypotékách dluží 1,2 bilionu

Ani 1. čtvrtletí letošního roku se nijak nevytáhlo, bylo nejslabším za posledních několik let. Banky podle údajů ministerstva pro místní rozvoj sjednaly zhruba 16 tisíc hypoték za 35 miliard korun. Proti stejnému období loňského roku to je o sedm tisíc hypoték a 14 miliard korun méně. Podle Vladimíra Staňury z ČBA bude pokles pokračovat.

Češi dluží na hypotékách celkem 1,2 bilionu korun, přičemž celkové dluhy domácností tvoří 1,7 bilionu korun. Podle průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) má svůj domácí rozpočet zatížen splátkami hypoték každý pátý Čech, což představuje zhruba 1,5 milionu dospělé populace. Desetina oslovených navíc sjednání hypotéky v dohledné době plánuje.

Ve vlastním žijí 4 z 5 Čechů

A co je hlavním důvodem, proč se lidé na dlouhé roky tolik zadlužují? Chtějí mít jistotu vlastního bydlení. V průzkumu to zmínily tři čtvrtiny lidí s hypotékou, stejně tak ti, kteří hypotéku plánují. Vlastní bydlení chtějí získat především mladí lidé do 34 let.

ČTĚTE TAKÉ
Jaké mají mladí lidé představy o bydlení? Hlavně chtějí žít ve vlastním

Podle ředitelky výzkumu agentury SC&C Jany Hamanové Češi vnímají vlastní byt či dům jako nejlepší investici na stáří. Zároveň mnozí na jednom místě, ve stejném bytě či domě, hodlají setrvat dlouhé desítky let, prakticky celý život, Češi totiž nejsou zvyklí stěhovat se za prací.

Česko je tak ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, co se podílu vlastnického bydlení týče, vysoko nad průměrem, který v zemích evropské osmadvacítky dosahuje 69 procent, v České republice žije ve vlastním 78 procent obyvatel. Ovšem například v sousedním Německu je to již 51 procent, v Rakousku pak 55 procent.

Zhruba pětina lidí si vzala hypotéku kvůli rekonstrukci svého stávajícího bydlení. Z těch, kteří hypotéku teprve plánují, pětina jí bude financovat koupi pozemku, na kterém si chce postavit vlastní nemovitost.

Lidé nejčastěji splácí úvěr do 2 milionů

Výše hypotéky se nejčastěji pohybuje od jednoho do dvou milionů korun. V současné době ji splácí více než dvě pětiny lidí. Více než čtvrtina Čechů má hypotéku do milionu korun. Hypotéku od dvou do tří milionů, stejně tak tři a více milionů korun splácí shodně zhruba každý osmý Čech.

Půjčky do jednoho milionu korun jsou obvyklé hlavně u lidí ve věku kolem 50 let a slouží především k rekonstrukci stávajícího bydlení.

Výše hypotéky, kterou Češi splácí

Výše hypotéky, kterou Češi splácí

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Dobu splácení si Češi volí nejčastěji na 20 let (66 procent), přičemž souvisí s věkem žadatelů. „Kratší dobu si volí zejména starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let,” uvedla Hamanová.

Mladší lidé s hypotékou na dobu delší než 20 let také více uvažují o refinancování. Celkově však Češi o tomto kroku moc nepřemýšlejí (54 procent), což se ale podle Vladimíra Staňury z ČBA může rychle změnit v případě výraznějšího poklesu úrokových sazeb. Současný vývoj trhu tomu však nenapovídá.

V únoru, březnu, ale i v dubnu totiž několik bank (například Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Hypoteční banka, Wüstenrot, Fio banka, Moneta, Raiffeisenbank, Sberbank či UniCredit Bank), a některé i víckrát, přistoupily ke zlevňování svých hypotečních úvěrů. Průměrná úroková sazba podle údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex od počátku roku klesla již potřetí v řadě a v dubnu dosáhla hodnoty 2,85 procenta.

Průměrná úroková sazba hypoték.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

První fáze výstavby metra D schválena

Úsekem z Pankráce do stanice Olbrachtova započne výstavba nové trasy D. Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy schválila variantu výstavby, díky níž se nemusí čekat na výkup pozemků na celé trase, čímž dojde k urychlení výstavby metra.

 

DPP vybíral z celkem pěti možných variant výstavby, pomyslnou „zelenou” nakonec dostala čtvrtá varianta rozdělená do dvou fází. Pokud nedojde k žádným komplikacím, bude možné zahájit budování průzkumných štol již v příštím roce. Výstavba prvních metrů trasy D je naplánována na rok 2019. Pražané se na nové trase mohou těšit na pokrytí telefonním i internetovým signálem. Na prvním úseku bude zároveň otestován provoz v automatickém režimu – bez strojvedoucích, což přispěje k urychlení uvedení trasy D do provozu.

Zlepšení životního prostředí

Dokončení výstavby trasy metra D bude znamenat i výrazné zlepšení životního prostředí. Očekává se snížení množství škodlivin, a to o téměř 60 tun ročně. Současně dojde k poklesu počtu automobilů mířících do centra.

Nové metro na trase Pankrác – Depo Písnice by mělo stát přibližně 40 miliard korun a první fáze se začne realizovat v roce 2019.

 

Přínos metra D pro pražskou dopravu

Zlepšení dopravy
Pokles autobusové a nákladní dopravy 8 170 Vozidel denně
Pokles autobusové a nákladní dopravy 3 Miliony vozidel ročně
Pokles osobní automobilové dopravy 43 Tisíc automobilů denně
Pokles osobní automobilové dopravy 15,6 Miliony automobilů ročně
Pokles dopravy celkem 18,6 Miliony vozidel ročně

Zdroj: IDS

Přínos metra D pro zlepšení životního ovzduší
Zlepšení životního prostředí
Snížení prašnosti (PM 10) 32 tun ročně
Snížení Nox 27 tun ročně
Snížení nebezpečných sloučenin benzenu 0,4 tun ročně
Celkem snížení Nox+PM10+Benzen 59,4 tun ročně

Zdroj: IDS

 

Ode zdi ke zdi: Předkupní právo je zpět

Nový občanský zákoník od 1. ledna 2015 spoluvlastníkům předkupní právo odebral. Dlouhou dobu se ale tomuto právu těšili a praxe ukazuje, že mnozí z nich o jeho zániku ani dva roky po uvedení nového zákoníku nevědí a stále žijí v domnění, že pokud vlastní například polovinu domu a chtějí ji prodat, musí ji nejdříve nabídnout spoluvlastníkovi nebo spoluvlastníkům.

V tuto chvíli ale předkupní právo platí jen při získání nemovitosti v dědictví a trvá šest měsíců od nabytí nemovitosti, ve všech ostatních případech předkupní právo spoluvlastníci již nemají. Pokud chceme prodat část nemovitosti, kterou vlastníme spolu s někým jiným, ještě letos můžeme ve většině případů neomezeně.

Ne náhodou ale píšu ještě letos. Od příštího roku se totiž předkupní právo pro spoluvlastníky do našich zákonů vrací.

Počínaje 1. lednem 2018 je účinná novela občanského zákoníku, která předkupní právo znovu spoluvlastníků zavádí. Jedinou výjimkou je převod nemovitosti na osobu blízkou, jako je například manžel, rodič, sourozenec, děti a podobně, v takovém případě se nemovitost nabízet dalšímu spoluvlastníkovi nemusí. Ovšem při prodeji spoluvlastnického podílu třetí osobě bude opět nutné nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům, kteří se k nabídce musí ve dvouměsíční lhůtě vyjádřit. Pokud tak neučiníme, spoluvlastník může převod zpochybnit a u soudu se domáhat koupě našeho dílu nemovitosti za stejných podmínek, za jakých jsme prodali třetí osobě.

Další novinkou je, že se spoluvlastníci můžou svého předkupního práva předem vzdát. Tato informace se bude zapisovat do katastru nemovitostí na příslušný list vlastnictví.

Jak se ze spoluvlastnictví vyvléct

Jedním ze základních principů podílového spoluvlastnictví je, že nikdo nemůže být nucen v něm setrvat. Jak tedy na to, pokud se nemůžeme dohodnout s dalším spoluvlastníkem na správě nemovitosti, odkupu podílu nebo jeho prodeji? Řešením je málo známý institut tzv. vypořádání podílového spoluvlastnictví při jeho zrušení soudním rozhodnutím. To znamená, že pokud se nedokážeme dohodnout, máme možnost požádat soud o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soud pak musí rozhodnout a zvolit jednu z těchto cest:

 1. rozdělení nemovitosti
 2. přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu,
 3. prodej ve veřejné dražbě

Tyto možnosti musí soud zvážit postupně, v uvedeném pořadí. Nemůže tedy rozhodnout o prodeji nemovitosti ve veřejné dražbě, aniž prozkoumal například možnost rozdělení nemovitosti…

Rozdělení nemovitosti je typicky možné u pozemků, bytových domů a ve všech případech, kdy se rozdělením podstatně nesníží hodnota nemovitosti a kde je to zároveň technicky možné. V případě, že rozdělení není možné, ale jeden nebo víc spoluvlastníků je/jsou dostatečně solventní a má/mají zájem o nabytí podílu jiného spoluvlastníka, soud může přikázat nemovitost prodat spoluvlastníkovi za náhradu podle posudku zpracovaného soudním znalcem. Pokud ani toto není možné, soud rozhodne o prodeji celé nemovitosti ve veřejné dražbě, případně se spoluvlastníci mohou domluvit na prodeji tzv. z volné ruky.

Další novinky v občanském zákoníku

Maximální přípustná výše vratné kauce (správně podle terminologie nového občanského zákoníku jistota) při pronájmu bytu či domu je nově stanovena na tři měsíční platby za nájem a služby, původně byla ve výši šestinásobku měsíční platby. V reálu se nic zásadního nemění, protože obvykle pronajímatelé požadují jistotu ve výši jedné až dvou měsíčních plateb.

Novela také umožňuje tzv. přechod nájmu po úmrtí nájemce, avšak jen na osobu, která s nájemcem žila ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku, nemá vlastní byt a je současně zdravotně postižená nebo ve věku sedmdesáti a více let.

Napsáno pro Peníze.cz