PROGRESS REALITY GROUP

 

Jsme připraveni Vám pomoci v oblasti právních služeb.

Naše společnost spolupracuje s velmi dobrou advokátní kanceláří, která se snaží všem svým klientům co nejlépe poradit v jejich nelehké životní situaci a co nejlépe vyřešit daný problém.

Přestože v dnešní době existuje řada ,,online vzorů“ téměř všech typů smluv, žádný takový vzor nemůže postihnout všechny aspekty potřeb klienta, pro které se smlouva připravuje. Proto v případě požadavku klienta na sepis smlouvy takové jeho potřeby podrobně konzultujeme s naší advokátní kanceláří a teprve následně je zapracujeme do konkrétních smluvních jednání. Naším cílem je, aby smluvní ujednání byla pro obě smluvní strany jak pro prodávající a kupující vyvážená, ale především co nejlépe respektovala zájmy klienta.

Naše spolupracující advokátní kancelář je zde připravena pro Vás. Řídí se pravidly, které jsou pro ni velmi důležité.

10 pravidel a principů, kterými se řídí naše advokátní kancelář ve vztahu ke klientům

Pro někoho možná prázdná slova, pro AK jsou tyto principy a pravidla posláním, které se rozhodla plnit a těmito principy se za všech okolností řídit.

Důvěra : je pro vztah mezi advokátem a klientem to nejdůležitější. Bez důvěry totiž nefunguje nic dalšího, takže ani práce vykonaná pro klienta, nemůže být bez důvěry vykonaná dobře.

Mlčenlivost : povinnost mlčenlivosti advokáta je sice stanovená zákonem, ale v praxi se občas setkáme i s případy, kdy to né každý dodrží. Pro naši AK je mlčenlivost samozřejmostí, na jejímž principu staví každodenní fungování.

Diskrétnost : Bojíte se, že se i přes zvýšenou opatrnost dozví citlivé a osobní informace třetí osoba? Veškerou komunikaci s klienty provádí naše spolupracující AK tak, aby tomuto zabránila.

Spolehlivost : Pokud by dělala naše AK práci pouze „tak nějak“ a neustále odsouvala dohodnuté termíny, asi by moc klientů neměla. Když se s klientem na něčem domluví, tak to zkrátka platí, a proto to také může fungovat.

Maximální ohled na požadavky klienta : Všechno co naše AK dělá, dělá pro klienta. Tak to prostě je. Před převzetím každého případu si s klientem stanoví priority a cíle, kterých chtějí dosáhnout. Na základě toho pak činí veškeré možné kroky, aby zaručila co nejlepší výsledek pro klienta.

Dodržování termínů : Sami jsme si jako PROGRESS vyzkoušeli, že když od někoho něco potřebujeme a on nám to nedodá včas, vzniknou akorát problémy, které v některých případech mohou být i hodně velké. Veškeré domluvené termíny tak se naše spolupracující advokátní kancelář snaží plnit na 100 %. Samozřejmě, někdy to z nějakého důvodu nemusí jít, ale snaží se termíny plně dodržovat.

Flexibilita : Žijeme ve zrychlené době a mnohdy se stává, že některé věci do zítřka prostě nepočkají. Tuto skutečnost si plně naše AK uvědomuje a je připravena reagovat na všechny takové výzvy v nejkratším možném termínu.

Pečlivost : V rámci kontrolních procesů naše AK dbá na to, aby u všech jejich spolupracovníků eliminovala veškeré možné chyby při zpracovávání dokumentů i celkovém výkonu profese. To se naše realitní kancelář PROGRESS snaží v rámci naší spolupráce s AK dodržovat.

Kvalita : Vždy důsledně naše AK dbá na to, aby na základě všech informací, které má dostupné, byla práce odvedena ve 100 % kvalitě. Uplatňováním tohoto principu je tak schopna zamezit zbytečnému zdržování a prodražování celé práce.

Pochopení případu :  Při konzultaci s klientem se maximálně snaží vžít do klientovi situace a co nejblíže tak pochopit jeho případ. Díky jejím zkušenostem se pak dokáže rychle orientovat v příslušné problematice a navrhnout efektivní řešení, které bude co nejvíce odpovídat požadavkům klienta.

—————————————–

Závěrem bychom vám, našim současným, minulým či budoucím klientům tuto advokátní kancelář doporučili a doufáme, že budete s jejími službami spokojeni. Váš PROGRESS.